Asukkaaksi Hoviin

  • Hakija kutsutaan aina ensiksi tutustumiskäynnille, jolloin esitellään Hovin fyysisiä puitteita ja toiminnan sisältöä. Tutustutaan jo alustavasti hakijaan. Hakulomakkeena käytetään tulostettavaa asuntohakemusta. Hakeminen on mahdollista tehdä myös sähköisen asuntohakemuslomakkeen kautta.
  • Hakija kutsutaan seuraavaksi haastatteluun. Hakija voi tulla haastatteluun tärkeäksi katsomansa henkilön tai henkilöiden kanssa. Mikäli henkilö tulee osastolta, mukana on yleensä omahoitaja. Mukana voi olla myös omainen tai sosiaalityöntekijä. Joskus hakija tulee yksin. Haastattelussa käydään läpi kaikki hakijan arkipäivän elämään liittyvät asiat. Mietitään mihin toimintoihin hakija tarvitsee tukea, minkälaista, kuinka paljon, kuinka usein. Haastattelun perusteella arvioidaan onko Hovilla mahdollisuus vastata hakijan tuen tarpeen määrään ja laatuun.
  • Hoviin tullaan asukkaaksi asumisen arvioinnin kautta. Arviointijakson pituus määritellään aina yksilöllisesti jokaisen hakijan ja sijoittavan kunnan kanssa. Arviointijakson ajaksi henkilö muuttaa kalustettuun arviointiasuntoon, joka on kalustettu. Hänen tarvitsee tuoda mukanaan omat henkilökohtaiset tavarat ja lääkkeet. Asumisen arvioinnissa henkilölle tehdään aina viikko-ohjelma, joka pitää sisällään erilaisia kodinhoidollisia tehtäviä sekä erilaista osallisuutta talon sisällä sekä ulkopuolella. Asumisen arviointiin ei kuulu ruokailua, joten henkilön on kustannettava omat elintarvikkeensa. Arviointijakso antaa konkreettista tietoa hakijan itsenäisen toimintakyvyn asteesta sekä hakijalle itselleen, että lähettävälle ja vastaanottavalle taholle.
  • Asukasvalinta perustuu hakijan kotikunnan, sosiaalitoimen/terveystoimen, hakijan itsensä, lähettävän tahon ja Hovin henkilökunnan yhtenevään näkemykseen tukiasumisen tarpeesta.


Linkit